UČEBNÍ OBORY

Jaké možnosti uplatnění mají děti ze Základní školy zřízené podle §16 odst.9

    

Základní škola zřízená podle §16 odst. 9 ve Vrchlabí připravuje děti na budoucí povolání především ve spolupráci s odbornými učilišti. Se žáky pracujeme tak, že se snažíme je i jejich rodiče orientovat v nabídkách učebních oborů s přihlédnutím k možnostem, schopnostem a rodinnému zázemí.

    

Na pravidelných schůzkách rodiče dostávají potřebné informace včetně kalkulace nákladů budoucího studia, aby bylo možné i včas hledat případnou finanční pomoc.

    

Každé dítě má právo na další vzdělání, proto škola vytváří systém,který zajišťuje dětem rovné podmínky
s přihlédnutím k jejich možnostem. Pro každé dítě je zajištěno další vzdělávání. Žádné dítě nezůstává po dokončení povinné školní docházky tak říkajíc "na ulici".

    

Odborné školy, které naši žáci nejčastěji navštěvují jsou SŠ Hostinné, SŠGS Nová Paka, SŠTŘ Nový Bydžov, SOU ŠKODA Mladá Boleslav, SŠ Nové Město nad Metují, SŠŘ Hořice.

 

Škola zajišťuje učební místa pro děti s výrazným zdravotním postižením prostřednictvím Jedličkova ústavu v Liberci,OA Jánské Lázně, ale např. také Speciálního odborného učiliště ve Valašském Meziříčí.

    

V posledních letech se projevuje největší zájem o SŠ Hostinné nebo SŠŘ Hořice, které dík dobré dojezdové možnosti nevyžadují ubytování na domově mládeže.