ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Na naší škole pracuje několik zájmových kroužků. Snažíme se tak předcházet negativním vlivům, které působí na děti po skončení vyučování, v době jejich volna.

Sportovní kroužek 

Sportovní soutěže a turnaje se těší velkému zájmu našich žáků. Pravidelně se zúčastňujeme všech sportovních klání vyhlášených pro zvláštní školy : branné  a atletické závody, turnaje v kopané, stolním tenisu a vybíjené. Značných úspěchů jsme dosáhli především v atletickém čtyřboji, turnaji ve vybíjené a kopané.

image

      

 

 

 

 

 

 

Výtvarný kroužek

Tento kroužek je mezi dětmi oblíbený. Mladší i starší žáci tu společně vytvářejí zajímavé práce.

Zdařilé výkresy a výrobky se vystavují na školní výstavce a zdařilé práce se zasílají i do celostátních soutěží.

Zdravotnický kroužek 

     Zdravotnický kroužek pracuje na naší škole již déle než 25let. Děti se zde učí obvazovou techniku, poznávají léčivé byliny, učí se předcházet úrazům a poskytovat první pomoc při nejběžnějších poraněních.

     Vyvrcholením práce kroužku "Mladých zdravotníků" je účast žáků na zdravotnické soutěži, která se koná již každo ročně na závěr školního roku v Úpici.