KRNAP A MY

Krkonošský národní park (KRNAP)

     Několikaletou tradici má spolupráce školy s oddělením environmentální výchovy KRNAPu ve Vrchlabí. Každoročně se zúčastňuje naše škola akcí, které KRNAP pořádá.
     Je to např. výtvarná soutěž "Krkonoše očima dětí", na které jsou vítězné práce každoročně vystaveny v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí.

     Využili jsme možnosti zoologického programu pro mateřské a základní školy "Jelen lesní, seznam te se...", kdy jsme se mohli zblízka podívat na stádo jelenů u p. Zázvorky. Program pokračoval v posluchárně KRNAPu povídáním, ukázkami a soutěžemi.

     Letos jsme se také vyslyšeli výzvu KRNAPu školám "Pomozme krkonošské květeně" . Pomáhali jsme při pravidelné údržbě vzácných botanických lokalit. Jednalo se o hrabání suché trávy, které zvýší druhovou pestrost na těchto loukách.

     Zúčastňujeme se jarní akce "Den Země" se zajímavými přednáškami a ukázkami zvířat žijících v Krkonoších.

     Každoročně se žáci podílejí na sběru odpadků po frekventovaných turistických trasách Krkonoš.

 

Naše oceněné práce zaslané do výtvarné soutěže pořádané KRNAPem - "Krkonoše očima dětí"

                           

          

Část u deníku našeho prvního přezimovavšího ježka - slečny Barborky:

 

2.11.   - přednáška a promítání o ježčím životě
          - ubytování ježečka
          - jméno "BARBORKA"    
          - piškoty a granule na uvítanou
          - nástěnka a rozpis služeb
.
.
.


9.12.   Dnes jsme dli Barče poprvé psí salám. Nechali jsme ji
          proběhnout po tělocvičně. Nechtělo se jí. Do pelíšku,
          ale spěchala!                                       (3.+ 6. ročník)

.
.
.

17.12.   Dnes jsme šli za Barborkou všichni. Nejdříve jsem ji vyčistili výběh a vyměnili vodu.
            Barborku jsme skoro celý týden neviděli. Vyndlai jsme domeček a Barborku pomocí ručníku
            vyndali. Snažili jsme se ji probudit. Bylo to těžké. I když jsme ji vzali do tělocvičny, tak se ji              běhat ani skákat moc nechtělo wink. Klidně předstírala, že spí a vůbec si nás nevšímala. Dali                jsme ji zpátky do výběhu ke kolečku salámu, ale ani ten ji nezajímal. Tak jsme ji ještě                      kartáčkem pročistili bodlinky a nechali ji v klidu. Asi ví, že je zima a má spát laugh.                                                                                                                                            (7.+ 8. ročník)

.
.
.

22.12.   Jsou VÁNOCE: kapra, kterého dostala včera sežrala. Vyčistili jsme ji celý výběh.
            MENU: kolečko salámu, hrozinky, vločky, burizony a jablíčko.
 
              Všichni jsme ji pochovali a dali spát.                                                          (3.+ 6. ročník)

.
.
.

10.1.   Je pondělí a Barče filé opravdu nevoní. Nechala ho celé. Pan Bílek Barču prohlédl, dostala                včeličku. Zhodnotili jsme situaci - Barča je lenoch. Dostala salámek.                                                                                                                                                                                         (1.+ 4. ročník)

.
.
.

17.1.   Dnes jsme si Barborku vzali do třídy. Zvážili jsme ji. Má jen 540g. Nechce nám jíst.                          Přes víkend nesnědla salám. Po hodině začala pobíhat po třídě" - Deniska   

          Dlouho trvalo než se Barča probrala ze "zimního spánku". Dostala salám a utekla mezi                    hobliny a papír ve svém výběhu. Štafetu přebírá 3.+ 6. ročník.                                                                                                                                                                                  (1.+ 4. ročník)

.
.
.

28.1.   Vzali jsme Barču na hodinu Vv a kreslili jsme ji.
          Zkusili jsme ji nalákat na svačinu, kterou obětovala
          Deniska. Při hodině Vv se téměř 45min nepohnula
          a krčila se u skříně. Už jsme měli strach, že je                             nemocná, protože téměř nežere - jen občas
          trochu salámu. V nestřežené chvíli ale ožila a než
          jsme zareagovali, nacpala se za skříň. Báli jsem se ji 
          vyšťourat, abychom ji neublížili. Nakonec ji vytáhla paní
          učitelka rukou přes ručník a Barborka capkala dál po třídě.            Nakonec jsme ji vrátili zase do výběhu, určitě už byla unavená a vyděšená z té díry za                    skříní, kde se nemohla pohnout ani dopředu, ani vycouvat. Dostala salám, měla uklizeno
          a zalezla do domečku užít si klidný víkend. Předáváme službu dál.                                                                                                                                                                    (3.+ 6. ročník)

.
.
.

14.2.   Dnes pan Bílek Barču znovu prohlédl a dostala další včeličku.

.
.
.

24.3.   Dnes byla Barborka poprvé venku na sluníčku

.
.
.

11.4.   Dnes jsme šli na společnou vycházku.
          Barču jsme vzali s sebou. Rozloučili jsme se s mí a pustili do volné přírody.